H.G. nr. 583/2016

Informații Interes Public – HG NR.583/2016


1).Componenta consiliului de administratie ( CA) si a directorilor

 

Nr crt Nume, Prenume Functie Modalitate ocupare post
(definitiv/provizoriu)
Perioada contractului de mandat Remuneratie Afiliere politica
Inceput mandat Incheiere mandat
1 Radu POP Presedinte  Consiliu de Administratie definitiv 20.07.2016 20.07.2020 conform Hotarare AGA nr. 3/2016 apolitic
2 Cornel DĂNILĂ Membru Consiliu de Administratie definitiv 20.07.2016 20.07.2020 conform Hotarare AGA nr. 3/2016 apolitic
3 Daniel – Bogdan SPUZĂ Membru Consiliu de Administratie definitiv 20.07.2016 20.07.2020 conform Hotarare AGA nr. 3/2016 apolitic
4 Daniel – Adrian Naftali Membru Consiliu de Administratie definitiv 20.07.2016 20.07.2020 conform Hotarare AGA nr. 3/2016 apolitic
5 Voicu CHEȚA Membru Consiliu de Administratie definitiv 20.07.2016 20.07.2020 conform Hotarare AGA nr. 3/2016 apolitic
6 Lucian – Ionel BITOLEANU Director general definitiv 02.08.2017 05.12.2020 conform Hotarare AGA nr. 12/2017 apolitic
7 Elena BRATU Director vanzari-marketing definitiv 15.07.2003 contract individual de munca pe perioada nedeterminata conform CIM apolitic
8 Florina Marta DAN Director productie definitiv 10.06.2019 contract individual de munca pe perioada nedeterminata conform CIM apolitic
9 Victoria SGÎNCĂ Director economic definitiv 01.03.2019 contract individual de munca pe perioada nedeterminata conform CIM apolitic
10 Mircea ȘERDEANU Director sucursala Cluj definitiv 17.04.2018 contract individual de munca pe perioada nedeterminata conform CIM apolitic

Declarațiile de avere le găsiți aici

2) Procedura prin care s-a făcut selecția membrilor CA și a directorului general, precum și revocările din funcțiile respective în ultimii 3 ani și motivele revocărilor
  • Selectie CA conform ordonantei 109/2011 – iunie 2016.
  • Selectie Director General conform ordonantei 109/2011 –  iulie 2017.

Revocari in ultimii 3 ani – nu este cazul.

3). Scrisoarea de asteptari
4). Contractul de mandat
5). Bugetul pentru investitii in fiecare dintre ultimii 3 ani financiari
6). Cheltuieli totale cu personalul in ultimii 3 ani ( inclusiv salarii, sporuri, traininguri sau formare profesionala, decontari si alte beneficii)
7). Datoriile companiei către bugetul de stat, către instituțiile de creditare și către partenerii comerciali.
8). Valoarea subvenției operationale primite de la bugetul de stat.

Nu este cazul

9). Detalierea serviciilor sau bunurilor produse de companie în interes public.

Nu este cazul

10). Obiectivul de politică publică a companiei

Nu este cazul

11). Situații de risc/ analiză de risc din domeniul de activitate al companiei
12). Declaratia de aderare la SNA 2016-2020, plan de integritate si mecanism de sesizare a incidentelor de integritate.
13). Raport de audit extern
14). Raportul anual agregat