Anunt

POZITIA DE DIRECTOR GENERAL AL SOCIETATII NATIONALE PLAFAR S.A.

Societatea nationala PLAFAR S.A. a fost infiintata prin Hotărârea Guvernului nr. 143/1999 si funcționează în baza Legii 31/1990 privind societatile, cu modificarile si completarile ulterioare. Structura acționariatului este: Statul Roman prin Ministerul Economiei, Comertului si Relatiilor cu Mediul de Afaceri 51% si Fondul Proprietatea 49%. Societatea are ca activitate principala prelucrarea ceaiului. In anul 2015 societatea a înregistrat o cifră de afaceri de aproximativ 8,4 milioane lei realizată de un număr de 58 de angajati, Societatea are sediul social în Bucuresti. Activitatea de productie este concentrată la nivelul sucursalei din municipiul Cluj. Mai multe informatii se regăsesc pe site-ul societăţii la adresa www.plafar.com

ATRIBUTIILE DIRECTORULUI GENERAL

Directorul General va raspunde in fata Consiliului de Administratie si va conduce compania, astfel incat aceasta sa-si atinga obiectivele si sa imbunatateasca performantele operationale ale societatii pe toate liniile de activitate in conditii de profitabilitate si sustenabilitate.

Persoana care va ocupa aceasta pozitie va defini impreuna cu consiliul de administratie strategia companiei. Directorul General va fi direct responsabilă de implementarea politicilor si planurilor strategice, de elaborarea si implementarea planurilor de masuri organizationale a programelor si planurilor operationale, de transpunerea in reglementarile interne a cadrului legal aplicabil societatii, de organizarea activitatii de productie si comercializare astfel incat sa indeplineasca asteptarile clientilor in conditii de calitate si siguranta si nu in ultimul rand sa asigure angajatilor conditii de lucru adecvate cu respectarea normelor de protectie si siguranta in munca si sa ia toate masurile posibil necesare pentru protectia mediului inconjurator.  

Lista completa a atributiilor se regasesc in Legea nr. 31/ 1990, Actul constitutiv al societatii, si in Legea 111/2016

PROFILUL CANDIDATULUI – Experienta

Candidatii trebuie sa beneficieze de o experienta prealabilă de top management, având o întelegere aprofundata a unui mod de lucru cat mai eficient intr-un mediu economic competitiv ; experienta in cadrul unei companii din industria FMCG constituie un avantaj.

Candidatii trebuie sa aiba experienta dovedita in managementul schimbarii la nivel organizational si abilitatea de a genera si implementa modificari pozitive în cultura organizationala.

Atat la nivel personal cat si profesional candidatul dispune de o buna reputație.

BENEFICII

Candidatul selectat va avea un pachet salarial competitiv in concordanta cu responsabilitatile pozitiei si in conformitate cu prevederile Legii 111/2016 .

CRITERII DE RECRUTARE SI SELECTARE

In cadrul procesului de recrutare si selectare a directorului general pot depune candidaturi persoane fizice romane sau straine.

Criterii de recrutare şi selectare, necesar a fi îndeplinite cumulativ

 1. Minim 10 ani experienţa profesională, dintre care minim 5 ani în funcţii de conducere în companii/societati cu cifra de afaceria anuală de minim 10 milioane lei sau care au cel putin 50 de angajati.
 2. Absolvent(ă) de studii superioare;
 3. Cunoaşterea limbii române

Criterii specifice care constituie avantaj :

 1. Experienţă de management relevantă în companii locale şi/ sau internaţionale din domeniul FMCG
 2. Capacitate dovedită in definirea si implementarea de planuri strategice la nivelul unor companii care opereaza in sectoare de activitate concurenţiale
 3. Experienţă dovedită în managementul schimbării
 4. Experienta dovedită în formarea, coordonarea si dezvoltarea echipelor de personal si planificarea succesiunii acestora ;
 5. Experienţa în relaţia cu autorităţile publice, autorităţile de reglementare şi supraveghere; cunoştinţe aferente legislaţiei muncii si din domeniul de activitate specific companiei.
 6. Cunoştinţe de guvernanţă corporativă;
 7. Abilităţi puternice de comunicare interpersonală;
 8. Cunoasterea limbii engleze

Documente necesare pentru depunerea candidaturii: 

 1. Opis;
 2. Curriculum Vitae;
 3. „Oferta tehnică”‐în cadrul căreia candidatul va detalia modul în care îndeplineşte fiecare dintre Criteriile de recrutare şi selectare si modul in care raspunde cerintelor profilului indicat;
 4. Cel puţin două scrisori de recomandare;
 5. Declaraţie pe propria răspundere privind lipsa antecedentelor penale;
 6. Copie după actul de identitate.
 7. Copie dupa diploma(e) de studii

Modul de transmitere a dosarului de aplicatie: 

Documentele solicitate prin anunţul de recrutare vor fi transmise în format electronic, pe adresa de email recrutare.plafar@plafar.com , pana cel sfârşitul zilei de 26 Iunie 2017. Netransmiterea, in termenul indicat, a tuturor documentelor solicitate poate atrage dupa sine excluderea din procedura de recrutare si selectie.

Prin transmiterea aplicatiei, candidatii isi dau acordul implicit ca datele lor personale sa fie procesate in scopul procedurii de recrutare si selectie, conform dispozitiilor legale.

Societatea îşi rezervă dreptul de a intervieva numai candidaţii selectaţi.

Candidaţilor selectaţi pentru interviu li se pot cere documente suplimentare de natură să probeze experienţa lor sau statutul profesional. Procesul de selectie va fi coordonat si realizat de către Consiliul de Administraţie al societăţii.