RECRUTARE CONTABIL

 1. Denumire post: Contabil                       Cod COR: 331302 
 1. Departament: Economic 
 1. CANDIDATUL IDEAL: 
 • Studii medii.
 • Experienta: experienta în domeniul financiar-contabil de minim 3 ani.
 • Aptitudini: capacitate de organizare si realizarea sarcinilor, cu respectarea termenelor limita. 

 

 1. Responsabilitati 
 • – Dezvolta portofoliul de clienti existent atat pe farma cat si in retailul traditional ( magazine mai mici)
 • – Inregistreaza incasarile si platile in lei conform extrasului de cont;
 • – Opereaza incasarile si platile in numerar conform registrului de casa;
 • – Opereaza avansurile din trezorerie conform deconturilor;
 • – Inregistreaza facturi de prestatii furnizori interni;
 • – Inregistreaza intrari de marfa in baza documentelor primite de la furnizori
 • – operarea zilnica a facturilor emise, a incasarilor pe facturi si in avans;
 • – operarea zilnica a facturilor de la furnizori pt. prestatii diverse, precum si a platilor catre acestia;
 • – verificarea zilnica a soldurilor din banca, casa si avansuri din trezorerie in lei;
 • – incadrarea corecta a documentelor contabilizate pe venituri si cheltuieli.
 • – intocmeste programarea concediilor de odihna pentru anul in curs, o supune aprobarii directorului general si urmareste efectuarea acesteia
 • – intocmeste dosarele de personal, contractele individuale de munca la angajarea personalului.
 • – opereaza in Registrul de evidenta al salariatilor toate modificarile intervenite in raporturile de munca ale salariatilor societatii pentru activitatea proprie
 • – efectueaza lucrarile privind evidenta personalului
 • – intocmeste si depune la Biroul Financiar Contabilitate, pentru personalul din aparatul central, la avans si lichidare, Foaia colectivade prezenta in baza condicii de prezenta
 • – Îmbunatatirea permanenta a pregatirii sale profesionale si de specialitate
 • – Pastrarea confidentialitatii informatiilor si a documentelor legate de firma
 • – Utilizarea resurselor existente exclusiv în interesul firmei
 • – Respectă şi aplică actele normative în vigoare şi Contractul Colectiv de Muncă aplicabil.
 • – Respectă legislaţia în vigoare în domeniul său de activitate 
 • – Adopta permanent un comportament în masura sa promoveze imaginea si interesele firmei

 

 

Despre noi

 

S.N. PLAFAR S.A a concentrat si valorificat, de-a lungul existentei sale,  o indelungata experienta in domeniul plantelor medicinale. Cunoasterea şi utilizarea plantelor medicinale in spatiul Carpato-Danubiano-Pontic are vechi şi puternice traditii. Traian Săvulescu (1924) aprecia că: “.. botanica populară la noi s-a născut odată cu poporul, a evoluat cu el şi într-însa se răsfrâng trecutul, istoria, îndeletnicirile, suferinţele şi bucuriile lui… “.

In anul 1949 a  fost infiintata „Întreprinderea Comerciale de Stat PLAFAR”, in subordinea Ministerului Sanatatii, având ca obiect de activitate achiziţia plantelor din flora spontană, contractarea celor din culturi cu unităţi producătoare, condiţionarea, prelucrarea primară a materiei prime şi inceputul valorificării sub formă de produse farmaceutice, dar nu numai.
I.C.S.PLAFAR este preluata in anul 1955 de catre CENTROCOOP, prin infiintarea “Directiei de plante medicinale, aromatice si a condimentelor”.

In anul 1975 a fost creat TRUSTUL PLAFAR, care a functionat pana in 1990, cand devine REGIA AUTONOMA PLAFAR, avand in componenta filiale cu sediul in 12 judete ale tarii.

Din martie 1999, Regia Autonoma Plafar s-a transformat in SOCIETATEA NATIONALA PLAFAR, cu 8 sucursale in subordine, avand acoperire pe intreg teritoriul Romaniei.

Adaptandu-se din mers la toate incercarile prin care a trecut economia romaneasca in perioada posdecembrista, S.N. PLAFAR S.A  are acum o structura mai compacta, mai flexibila si mai usor de adaptat unei piete concurentiale din ce in ce mai adevarata. Societatea are ca obiect principal de activitate productia, industrializarea si comercializarea pe piata interna si la export a plantelor medicinale, aromatice, din culturi si din flora spontana, constituind si in prezent un important si cunoscut producator roman, din acest domeniu.

In prezent SN PLAFAR SA functioneaza în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare

Avand experienta, traditie dar si respect pentru toate aceste mosteniri, PLAFAR ofera azi produse vegetale realizate din plante medicinale de calitate, culese din bazine curate, alese cu grija si prelucrate prin metode care respecta criteriile de calitate impuse de standardele europene.

Pentru noi,  toate sunt importante: ce culegem si cand, cat recoltam si ce ramane in urma noastra, cum procesam cum pastram valoarea plantelor medicinale, si, mai ales, cum facem sa aducem  cat mai bine in ceasca de ceai,  sprijin pentru sanatate, siguranta si placere.