ANUNT PRIVIND ACHIZITIA DIRECTA: SERVICII DE AUDIT FINANCIAR

ANUNT PRIVIND ACHIZITIA DIRECTA:

SERVICII DE AUDIT FINANCIAR

În temeiul Legii contabilitatii nr. 82/1991, a Ordinului Ministrului Finantelor Publice nr. 3055/2009 privind aprobarea reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, a Ordinului Ministrului Finantelor nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii SN Plafar SA este obligată sa efectueze auditarea situatiilor financiare.

SN Plafar SA are ca obiect principal de activitate productia si comercializarea pe piata interna si la export a plantelor medicinale, aromatice, din culturi si flora spontana.

SN Plafar SA functioneaza in baza Hotararii de Guvern nr.143/1999 si a Legii 31/1990 privind societatile comerciale si este detinuta de:

– Ministerul Economiei 51%

– Fondul Proprietatea 49%

Conditii de participare:

Contractul de servicii de audit financiar va fi atribuit unui auditor autorizat (persoana fizica sau juridica) care indeplineste urmatoarele conditii:

– este membru activ al camerei Auditorilor Financiari din Romania (CAFR);

– a obtinut calificativul A din partea CAFR in urma ultimului control activitatii de audit financiar desfasurate;

– impotriva acestuia nu s-au pronuntat sanctiuni disciplinare ramase definitive in ultimii trei ani;

Perioada auditata va fi: 2022 – 2025.

Criterii de selectie:

– Oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere financiar – 40%

– Cifra de afaceri 2022 minim 500.000 lei – 20%:

– Nr clienti minim 10 (declaratie pe propria raspundere)- 10%:

– Nr minim de angajati 3- 10%

– Vechime a firmei min 5 ani – 10%

Documente care vor insoti oferta:

  1. Carnet de membru al Camerei Auditorilor Financiari din Romania vizat pe anul 2022 cu mentiunea “Activ”, copie conform cu originalul semnata si stampilata de reprezentantul legal.

2.Certificat de atestare a calitatii de auditor finaciar eliberat de Camera Auditorilor Financiari din Romania, copie“ conform cu originalul semnata si stampilata de reprezentantul legal.

3.Documentul care atesta primirea calificativului “A” la ultimul control al CAFR, copie conform cu originalul semnata si stampilata de reprezentantul legal.

4.Declaratie pe propria raspundere a Auditorului din care sa reiasa ca nu a fost sanctionat in ultimii 3 ani de catre Departamentul de Monitorizare si Competenta a Camerei Auditorilor Financiari din Romania.

5.Propunerea financiara astfel incat aceasta sa furnizeze informatii cu privire la pret.

Valoarea maxima a serviciilor incluse in contract/comanda nu va putea depasi echivalentul sumei de 120.000 lei fara TVA. Oferta sa fie valabila minim 60 de zile de la data limita pentru depunerea ofertelor.

Ofertele pot fi trimise pana la data de 25.01.2023 ora 10.00 a.m. pe adresele de mail: cabinet@plafar.com

mihai.lapadatescu@plafar.com